Rejestr zmian

Data Autor Akcja Tresc
2024-06-06 22:22:07 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Władze STRUKTURA WŁADZ CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA SP. Z O.O. w Krośnie                                         
2024-06-06 08:38:21 Katarzyna Żebracka Publikacja zamówienia: test ssssssssssssss
2019-07-03 14:36:16 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki http://bip.miastoszkla.pl/files/source/Ogłoszenie o wyborze - usługa sprzątania 2019.pdf
2019-07-03 14:35:30 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki nowe ogłoszenie http://bip.miastoszkla.pl/files/source/Ogłoszenie o wyborze - usługa sprzątania 2019.pdf
2019-06-25 22:15:26 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki http://bip.miastoszkla.pl/files/source/Ogłoszenie o wyborze - usługa sprzątania 2019.pdf
2019-06-25 22:14:44 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki http://bip.miastoszkla.pl/files/source/Ogłoszenie o wyborze - usługa sprzątania 2019.pdf
2019-06-25 08:55:11 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki http://bip.miastoszkla.pl/files/source/Ogłoszenie o wyborze - usługa sprzątania 2019.pdf
2019-06-14 08:23:15 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę sprzątania na rok 2019/2020 Szczegóły:http://www.bip.miastoszkla.pl/files/source/111Zapytanie o usługę sprzątania 2019.pdfWYBÓR
2019-06-14 08:22:02 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę sprzątania na rok 2019/2020 Szczegóły:http://www.bip.miastoszkla.pl/files/source/111Zapytanie o usługę sprzątania 2019.pdfWYBÓR
2019-03-22 09:33:32 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki WYBÓR OFERTY NAWYMIANĘ MODUŁÓW BATERYJNYCHZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na "Wymiane modułów bateryjnych oświetlenia ewakuacyjnego". Szczegóły: http://bip.miastoszkla.pl/files/source/BIP
2019-03-22 09:33:04 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki WYBÓR OFERTY NAWYMIANĘ MODUŁÓW BATERYJNYCHZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na "Wymiane modułów bateryjnych oświetlenia ewakuacyjnego". Szczegóły: http://bip.miastoszkla.pl/files/source/BIP
2019-03-22 09:32:26 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki WYBÓR OFERTY NAWYMIANĘ MODUŁÓW BATERYJNYCHZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na "Wymiane modułów bateryjnych oświetlenia ewakuacyjnego". Szczegóły: http://bip.miastoszkla.pl/files/source/BIP
2019-03-22 09:31:38 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki WYBÓR OFERTY NAWYMIANĘ MODUŁÓW BATERYJNYCHZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na "Wymiane modułów bateryjnych oświetlenia ewakuacyjnego". Szczegóły: http://bip.miastoszkla.pl/files/source/BIP
2019-03-22 09:29:27 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki WYBÓR OFERTY NAWYMIANĘ MODUŁÓW BATERYJNYCHZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na "Wymiane modułów bateryjnych oświetlenia ewakuacyjnego". Szczegóły: http://bip.miastoszkla.pl/files/source/BIP
2019-03-22 09:26:50 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki WYBÓR OFERTY NAWYMIANĘ MODUŁÓW BATERYJNYCHZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na "Wymiane modułów bateryjnych oświetlenia ewakuacyjnego". Szczegóły: http://bip.miastoszkla.pl/files/source/BIP
2019-03-22 09:22:38 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki WYBÓR OFERTY NAWYMIANĘ MODUŁÓW BATERYJNYCHZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na "Wymiane modułów bateryjnych oświetlenia ewakuacyjnego". Szczegóły: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA
2019-03-04 15:14:50 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:Wymianę modułów bateryjnych opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku głównym Centrum Dziedzictwa Szkła wraz z restauracją oraz w Piwnicach Przedprożnych.Szczegóły:http://bip.miastoszkla.pl/files/source/BIP
2019-03-04 15:13:10 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:Wymianę modułów bateryjnych opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku głównym Centrum Dziedzictwa Szkła wraz z restauracją oraz w Piwnicach Przedprożnych.Szczegóły:http://bip.miastoszkla.pl/files/source/BIP
2019-03-04 15:11:02 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:Wymianę modułów bateryjnych opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku głównym Centrum Dziedzictwa Szkła wraz z restauracją oraz w Piwnicach Przedprożnych.Szczegóły:http://bip.miastoszkla.pl/files/source/BIP
2019-03-04 15:06:20 Katarzyna Żebracka Edycja wpisu: Ogłoszenia spółki http://bip.miastoszkla.pl/files/source/BIP Ogłoszenie o wymianie oświetlenia ewakuacyjnego.pdfWYBÓR OFERTY NA USŁUGĘ SPRZĄTANIAZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na "Usługę sprzątania 2018/2019".Szczegóły:http://bip.miastoszkla.pl/files/source/BIP